ایزو خودروسازی

خودرو وسیله ای پیچیده است که المان ایمنی در سطح بالایی در تولید  آن مطرح است .

نواقص و معایب  تولید عواقب جدی دارد و باعث افزایش هزینه های تولید می گردد.

برای پیشگیری از این موضوع در صنعت خودروسازی قوانین و استانداردهای  سختگیرانه ای برای تامین کنندگان وضع شده است .

DNW در این زمینه خدماتی را برای تامین کنندگان صنعت خودرو ارائه می دهد که در زیر به آنها اشاره شده است :

  • صدورگواهینامه ، تاییدیه و اعتباربخشی ISO / TS 16949
  • آموزش و صدورگواهینامه شخصی ISO / TS 16949