آموزش سیستم های مدیریت مبتنی بر روش های نوین آموزشی و با هدف درک بهتر مفاهیم برگزار می گردد . ما قادر به انطباق دوره آموزشی متناسب با الزامات صنعت و کسب و کارشما هستیم . دوره های ما در محل شرکت شما برگزار می گردد و ازاین طریق در هزینه سفر و اقامت شما جهت حضور در دوره صرفه جویی می گردد. دوره ها در قالب دو روز برنامه ریزی شده و با به کارگیری اساتید مجرب در زمینه سیستمهای مدیریت کلیه رئوس تدریس می گردد و اهمیت آن در تضمین آینده کسب و کار و ایجاد اعتماد در ذینفعان است.

 از دیگر خدمات شرکت دانانوونداد ارائه گواهینامه حضور در دوره های آموزشی  دارای مجوز از مراجع ذیصلاح  برای اشخاص می باشد .

لازم به ذکر است گواهینامه های آموزشی " دی ان دبلیو  " در ایران و  توسط شرکت دانانوونداد صادر شده و  پذیرش یا عدم پدیرش آن  توسط سازمان و شرکت های داخلی و خارجی،  تضمین نمی گردد. 

گواهینامه آموزشی اعطا شده معادل مدرک دانشگاهی یا مدارک وزارتخانه و موسسات دولتی نمی باشدو تنها یک گواهینامه حضور  در دوره آموزشی ست ،که دانش پذیر در آن شرکت نموده است و دانش پذیران با آگاهی به این موضوع بایستی اقدام به اخذ گواهینامه   بنمایند